"ΠΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ"

Βιομηχανικός Κλάδος του ομίλου Εταιριών "ΠΑΛΛΗΣ": Βιομηχανοποιεί και παράγει είδη χαρτοπωλείου, σχολείου, σχεδίου, οργάνωσης και αρχειοθέτησης γραφείου.

Εισάγει, εξάγει και εμπορεύεται όλα τα αναφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου γραφικών τεχνών, με καθετοποιημένο λιθογραφείο - τυπογραφείο - βιβλιοδετείο, παράγονται τυπογραφικές εργασίες με την σφραγίδα της ποιότητας και του γούστου "ΠΑΛΛΗΣ".

Η γκάμα των εργασιών περιλαμβάνει:

 • Εκτυπώσεις πολύχρωμων διαφημιστικών εντύπων, επιμέλεια εκδόσεων, ηλεκτρονικό montage. εταιρικά έντυπα, προσκλήσεις, βιβλιοδεσία και ΕΙδικές κατασκευές (π.χ. κοπτικά, κλασέρ, κ.λπ.).

 • Η επιχείρηση στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας "Α. ΠΑΛΛΗΣ" Α.Ε. με συνολική επιφάνεια 4.600 m2 εκ των οποίων 2.000 m2 χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, 2.000 m2 για αποθήκες α' υλών και ετοίμων προϊόντων και 600 m2 για το σχεδιαστήριο και τα γραφεία της εταιρείας.

 • Στην εταιρεία απασχολούνται 70 άτομα.

Υπάρχουν 3 βασικοί κλάδοι:

 • Offset -Λιθογραφείο

 • Προϊόντα που παράγουμε και εμπορευόμαστε με φίρμα "ΠΑΛΛΗΣ". (π .χ. τετράδια, μπλοκ, κλασέρ, ανταλλακτικά κ.λπ.)

 • Κοινωνικό έντυπο (αφορά προσκλήσεις, φάκελλα, cartes de visite, επιστολόχαρτα κ.λπ.)

Το εργοστάσιο διαθέτει άρτιο τμήμα προεκτύπωσης (φωτογραφείο, atelier, εικονοθέτη).
Το montage γίνεται χειρονακτικά ή και ηλεκτρονικά ανάλογα με τη μορφή του έργου από τον πελάτη.

Ο εξοπλισμός στον εκτυπωτικό τομέα περιλαμβάνει:

 • 1 5χρωμη, μέγεθος 70x100 cm, computerized.

 • 1 μονόχρωμη μηχανή καινούργια GTO Heidelberg που μόλις παραλάβαμε.

 • 1 2χρωμη αμφίπλευρη μηχανή μεγέθους 61x86 cm.

 • 1 2χρωμη αμφίπλευρη Heidelberg μεγέθους 72x102 cm, computerized.

 • 1 4χρωμη μέγεθος 50x70 cm.

Στον τομέα της μετεκτύπωσης επενδύσαμε στην εγκατάσταση σύγχρονης συνθετικής μηχανής που μας επιτρέπει πλέον να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Επενδύσαμε επίσης σε διπλωματικές μηχανές καταφέρνοντας τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και παραγωγή νέων προϊόντων.

Ως εταιρία ο στόχος μας είναι:

 • η συνεχής επέκταση του τζίρου

 • η υποστήριξη και βελτίωση του καλού ονόματος στην αγορά 

 • ο εμπλουτισμός με νέα προϊόντα του κλάδου

Copyright © ΠΑΛΛΗΣ
All Rights Reserved